Fecha pedidoNIF / NIEPedidoProductoUnd.EntregadoF. entrega
2018-12-18 20:55:2509735028W66126293 Alimento líquido Apikand Premium cubo 1420Pendiente
2018-12-04 20:39:3351429913G64166295 Alimento líquido Apikand Premium cubo 251Pendiente
2018-12-11 11:23:5450110600V64466295 Alimento líquido Apikand Premium cubo 253Pendiente
2018-12-14 15:55:4706530686C64606295 Alimento líquido Apikand Premium cubo 253Pendiente
2018-12-19 08:08:1133520071D66246295 Alimento líquido Apikand Premium cubo 251Pendiente